RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council


WIADOMOŚCI RADY POLONII ŚWIATA


   Kanada
 2022-10-16 XLVII Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej

W dniu 15 października br. w Cambridge (Ontario), odbył się 47. Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W czasie trwającego dwa dni, Walnego Zjazdu, delegaci wybrali na kolejną dwuletnią kadencję władze Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prezesem po raz trzeci z rzędu został Janusz Tomczak.

Skład nowo wybranego Zarządu:

Prezes – John Tomczak
I Wiceprezes – Dominik Roszak
II Wiceprezes – Iwona Malinowska
Sekretarz Generalny – Barbara Stadnik-Felińczak
Skarbnik – Małgorzata Pakuła

Dyrektorzy Regionalni:

Marek Kiejna (Kanada Wschodnia)
Leszek Błaszczak (Ontario)
Paweł Pecold (Kanada Centralna)

Dyrektorzy:

Jerzy Barycki, Jerzy Orłowski, Grzegorz Dorożyński, Halina Madej, Michał Dembek, Jolanta Gronowski, Grażyna Gałęzowska, Andrzej Mahut, Jozef Foltyn, Anna Weron-Drutis,

Przewodnicząca Rady KPK:

Zofia SojaZ pomysłem poparcia raportu komisji kierowanego przez Arkadiusza Mularczyka wyszła, podczas obrad Komisji Młodzieżowej i Komisji ds. Kanadyjskich i Historii Polonii w Kanadzie, Maria Świętorzecka. Jej wniosek zaakceptowano i przegłosowano jednogłośnie uchwałę zjazdową wyrażającą pełne poparcie dla Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.Uchwała Zjazdowa

w sprawie raportu o stratach poniesionych przez Polskę
w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945

W dniu 15 października 2022 r. delegaci na XLVII Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej jednogłośnie przyjęli Uchwałę Zjazdową wyrażającą pełne poparcie dla raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, opracowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II Wojny Światowej i opublikowanego w dniu 1 września 2022 r.

Redakcja tekstu: Rada Polonii Świata
Na podstawie: https://i.pl/ foto: KPK MonitobaHistoria Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Dowodem rosnącej gotowości Polonii do stworzenia nadrzędnej, centralnej organizacji o charakterze parasola było powstanie w 1928 r. „Związku Towarzystw Polskich” z siedzibą w Winnipegu. O jego stworzeniu zadecydowały dwa czynniki. Po pierwsze Polonia kanadyjska w tym czasie dysponowała już dość dużym potencjałem organizacyjnym i przejście na wyższy stopień zorganizowania było naturalnym etapem rozwoju tej zbiorowości. Po drugie, na skonsolidowaniu organizacyjnym Polonii zależało polskim władzom konsularnym. Początki Kongresu Polonii Kanadyjskiej sięgają 1931 roku, kiedy to powstawało „Zjednoczenie Zrzeszeń Polskich w Kanadzie”. Pierwszy zjazd Zjednoczenia odbył się w Toronto w dniach 3-4 listopada 1931 r. Pierwszym prezesem został wybrany inż. Ludwik Wiktor. Zjednoczenie Zrzeszeń Polskich w Kanadzie zostało zarejestrowane i rozpoczęło swą prawnie sankcjonowaną działalność w dniu 7 lutego 1933 r.

Działalność pierwszej polonijnej organizacji centralnej starającej się zjednoczyć wszystkie organizacje polonijne w Kanadzie, przypadła na zły czas, światowego kryzysu gospodarczego, a później na okres II wojny światowej. Depresja gospodarcza zubożyła społeczność, a przecież działalność organizacyjna wymagała zasobów materialnych. Skłaniała też przede wszystkim do walki o przetrwanie, w której to atmosferze wyższe cele stawały się drugorzędne. Natomiast trwająca ponad pięć lat wojna skierowywała wysiłek organizacyjny na pomoc Polsce. Dużo energii zużyto na pomoc dla żołnierzy polskich znajdujących się w niewoli w oflagach i stalagach. Liczba zintegrowanych w Zjednoczeniu organizacji osiągnęła poziom siedemdziesięciu kilku i nie widać było szans na większy przyrost. Nie udały się też próby przyłączenia Stowarzyszenia Polaków i Związku Polaków w Kanadzie.

W takiej sytuacji, idealnym rozwiązaniem było stworzenie nowej organizacji zrywającej z przeszłością przy jednoczesnym zachowaniu efektów pionierskiej pracy Zjednoczenia, które było jednym z głównych organizatorów zjazdu odbywającego się w Toronto w dniach 2-4 września 1944 r. W czasie zjazdu nastąpiła zmiana nazwy na “Kongres Polonii Kanadyjskiej”, a pierwszym prezesem Zarządu Głównego KPK został działacz Zjednoczenia mecenas J.S. Grocholski.

Kongres Polonii Kanadyjskiej od strony formalno-prawnej jest kontynuacją Zjednoczenia Zrzeszeń Polskich w Kanadzie. Przyjmując charter Zjednoczenia, przejął też jego statutowe cele, a struktura organizacyjna wypracowana przez Zjednoczenie została przyjęta przez KPK.

W 2023 roku przypada 90. rocznica powstania Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Redakcja tekstu Rada Polonii Świata:
Na podstawie https://kpk.org art. Edwarda SołtysaInformacja: Rada Polonii ŚwiataPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.