RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council


WIADOMOŚCI RADY POLONII ŚWIATA


   ŚWIAT
 2021-06-29 List gratulacyjny dla Marszalka Senatu RP, prof. Tomasza Grodzkiego

Szanowny Pan Prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
W a r s z a w a

Szanowny Panie Marszałku,

Proszę przyjąć od Rady Polonii Świata serdeczne gratulacje oraz wyrazy głębokiego uznania z okazji uhonorowania Senatu RP wyjątkowym polonijnym odznaczeniem jakim jest „POLONICUS”.

Cieszymy się i wpisujemy się w podziękowania „Kapituły Nagrody Polonicus” Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów, która to nadzwyczajnym wyróżnieniem „POLONICUS 2021” doceniła długoletnią, wytrwałą i ofiarną pracę Senatu RP na rzecz łączenia wszystkich Polaków na świecie.

Rada Polonii Świata podkreśla, że to Senat RP wyłoniony w pierwszych demokratycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku dostrzegł nie tylko olbrzymi potencjał Polaków poza granicami kraju, ale też zdecydowanie otworzył swoje podwoje na wzajemne kontakty i współpracę z całą Polską Diasporą.

Senat RP obejmował Polonię i Polaków za granicą nie tylko swoją opieką, ale wspólnie z organizacjami wchodzącymi w skład Rady Polonii Świata, przyczynił się do powstania wielu ważnych inicjatyw legislacyjnych, jak np. ustaw: o „Karcie Polaka”, repatriacji, obywatelstwie oraz ustanowieniu dnia 2 maja dniem Polonii.

Pod auspicjami Senatu RP odbywały się ważne dla Polski i Polonii debaty i konferencje, jak np.: „Konferencja Polonii z krajów Unii Europejskiej”, która miała miejsce w dniu 10 maja 2003 r., przed referendum decydującym o wejściu Polski do Unii Europejskiej; Konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu” 10 listopada 2014 r., czy ostatnia, z 26 maja br. „Polki na emigracji i za granicą”.

Z inicjatywy pierwszego Marszałka Senatu RP śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego we współpracy z Radą Polonii Świata powrócono do przedwojennej tradycji zwoływania w kraju Światowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy.

Dziś doceniając olbrzymią rolę Senatu RP w budowaniu państwa demokratycznego należy pamiętać również o olbrzymiej roli izby wyższej polskiego parlamentu w budowaniu pomostów łączących Polaków z wszystkich kontynentów z Ojczyzną. Przez ponad 30 lat Senat RP dbał o nierozerwalność więzów kraju z Polonią i Polakami za granicą.

Niech to uhonorowanie będzie wyrazem wdzięczności wszystkich organizacji skupiających Polonię i Polaków z Zagranicy, w tym wchodzących w skład Rady Polonii Świata.

Jan Paweł II w 1985 r. mówił do Polonii w Brukseli: „Z pewnością nasze dziedzictwo jest wielkie, ale jest i trudne. Musimy je wciąż na nowo odkrywać, pogłębiać, żyć z nim, przekazywać je tym, którzy przyjdą po nas”. Jest to nasze wspólne zadanie.

Dziękując za dotychczasowe wsparcie i współpracę, liczymy także w przyszłości na konstruktywne działania dla dobra naszej Ojczyzny - Polski oraz Polonii i Polaków z Zagranicy.


Z wyrazami szacunku,
Teresa Berezowska
Przewodnicząca Rady Polonii Świata

LIST GRATULACYJNY - WERSJA PDF
Informacja: Rada Polonii ŚwiataPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.

facebook