VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Skomplikowana historia naszego kraju sprawiła, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia naszych rodaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad sto lat. Sprawą restytucji państwa żyła cała polska emigracja XIX wieku, ta sama emigracja wykazała ofiarność, gdy wielka wojna narodów otworzyła przed Polakami szansę na odzyskanie wolności.

Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, są Zjazdy Polonii, których tradycja sięga czasów II Rzeczypospolitej. Szósty już w naszej historii przypada na czasy burzliwe - pandemia, kryzys gospodarczy, wojna w Ukrainie za polską wschodnią granicą, trudne stosunki dyplomatyczne z Białorusią, gdzie żyje liczna diaspora naszych rodaków, to wszystko sprawia, że stanęły przez nami wyjątkowe wyzwania - zjednoczenie wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny, określenie zadań dla Polonii w nowej sytuacji międzynarodowej w perspektywie ugruntowania wspólnoty wszystkich Polaków, solidarność z rodakami na Ukrainie i Białorusi.

VI Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniach 29 czerwca - 02 lipca 2023 roku.
Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
organizują w Warszawie, w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2023 roku
VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

Zjazd to okazja do przeprowadzenie bilansu tego co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich mniejszości narodowych. Organizacyjnych sukcesów mogących być przykładem dla innych i określenia stojących przez Polonią wyzwań. Namysłu nad samorządnością, statusem i sytuacją struktur polonijnych. Co niezmiernie ważne, bo wykraczające poza codzienność, rozważenie roli młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną.

NIe zapomnimy o polonijnej kulturze - fundamencie ducha i tożsamości narodowej, której od wieków towarzyszyła duszpasterska posługa i polska oświata.

Rzeczywistość polonijna to rónież wypoczynek, sport, turystyka - jakie perspektywy stoją przed tego typu aktywnością?

I wreszcie to, co buduje nasz dobrobyt i pozycję - zarówno kraju jak i narodu, czyli inicjatywy gospodarcze. Na tym polu Polacy mają wybitne osiągnięcia na całym świecie. Czy to bezpośrednio jako menedżerowie, specjaliści, przedsiębiorcy, czy też pośrednio na polu nauki, innowacji technologicznych i specjalistycznych badań. W każdym zakątku ziemi znajdziemy naszego rodaka, który ze względu na swoje osiągnięcia zawodowe czy naukowe cieszy się szacunkiem i uznaniem. Ich kariery bywały trudne, szukając możliwości osobistego rozwoju wybierali emigrację, ale teraz mogą bez przeszkód przyczynić się dla dobra ojczyzny, pytanie tylko jak to ułatwić?

Przez uczestnikami Zjazdu wiele pracy, dylematów i zagadnień nad którymi należy się pochylić tak. Święty Jan Paweł II mówił: Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. I niech to przesłanie przyświeca obradom VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.
VI ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY
ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

Program Zjazdu przewiduje spotkanie z Parą Prezydencką, a w sesji inauguracyjnej i plenarnej spotkania Polonii z najwyższymi władzami państwowymi, na czele z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek i Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, oraz wystąpienia na temat m.in.: "Polonia wraz Polską w nowej sytuacji międzynarodowej", "Wspólnota wszystkich Polaków".

Kolejne zagadnienia omawiane będą w blokach tematycznych.

Organizacje polskie za granicą

"Sukcesy i wyzwania polskich mniejszości narodowych.", "Samorządność Polonii - status i sytuacja struktur polonijnych", "Znaczenie polonijnej wspólnoty medialnej"

Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości

"Polonijna kultura – fundament ducha i tożsamości narodowej", "Misja duszpasterstwa w umacnianiu wspólnoty polonijnej", "Rola oświaty polskiej w ruchu polonijnym".

Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm

"Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej - tradycyjnie i nowocześnie", "Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną".

Sport, turystyka, przedsiębiorczość

"Z polonijną turystyką bliżej Polski", "Przyszłość sportu polonijnego", "Polonijna przedsiębiorczość i inicjatywy gospodarcze".

Sesja kończąca Zjazd

Plenarną sesję kończącą Zjazd wypełni tematyka "Solidarni z rodakami na Ukrainie i Białorusi". To niezwykle ważny i wymagający współdziałania w skali całej polskiej diaspory temat. Przedstawione zostanie również sprawozdanie programowe i organizacyjne Zjazdu oraz przyjęte zostaną dokumenty końcowe, stanowiące diagnozę stanu faktycznego i rekomendacje na przyszłość.


RAMOWY PROGRAM ZJAZDU
RAMOWY PROGRAM ZJAZDU


GODZINA WYDARZENIA

8.45

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Złożenie kwiatów na grobach Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Ks. Prymasa Józefa Glempa, Ignacego Jana Paderewskiego

09.00-10.15

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Msza Św. w intencji Ojczyzny

11.45-14.30

Sejm polonijny – sesja inauguracyjna w Sejmie RP
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

14.30

Złożenie wieńców pod tablicami pamiątkowymi
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

18.30-22.30

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego
w Otrębusach

GODZINA WYDARZENIA

09.00-12.00

Sesja plenarna „Kraj - Emigracja – Wspólnota Wartości i Działań”
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

12.30

Złożenie wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa

14.00-16.00

Spotkanie z Parą Prezydencką
Pałac Prezydencki

16.45

Złożenie wiązanek pod tablicami pamiątkowymi śp. Prezesów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dom Polonii w Warszawie im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego

17.00

Wręczenie Nagrody im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego
Dom Polonii w Warszawie im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego

GODZINA WYDARZENIA

09.00-15.00

Obrady w blokach tematycznych Zjazdu
Światowe Centrum Polonii - Dom Polonii w Pułtusku

I Blok tematyczny: Organizacje polskie za granicą

 • Sukcesy i wyzwania polskich mniejszości narodowych.
 • Samorządność Polonii - status i sytuacja struktur polonijnych.
 • Znaczenie polonijnej wspólnoty medialnej.

II Blok tematyczny: Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości

 • Polonijna kultura – fundament ducha i tożsamości narodowej.
 • Misja duszpasterstwa w umacnianiu wspólnoty polonijnej.
 • Rola oświaty polskiej w ruchu polonijnym.

III Blok tematyczny: Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm

 • Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej - tradycyjnie i nowocześnie.
 • Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną.

IV Blok tematyczny: Sport, turystyka, przedsiębiorczość

 • Z polonijną turystyką bliżej Polski.
 • Przyszłość sportu polonijnego.
 • Polonijna przedsiębiorczość i  inicjatywy gospodarcze.

16.30-19.30

Sejm polonijny – sesja podsumowująca
Światowe Centrum Polonii - Dom Polonii w Pułtusku

GODZINA WYDARZENIA

12.00 - 13.000

Msza św. w Świątyni Opatrzności BożejORGANIZATORZY

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023
PATRONI MEDIALNI


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów