RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 108955 RAZY


PREZYDIUM rady polonii świata

Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius/Wilno

  e-mail: jaroslaw.narkiewicz@gmail.com     tel.: +370 671 77 619
JAROSLAW NARKIEWICZ

Jarosław Narkiewicz urodził się w Wilnie 1 stycznia 1962 r. Mieszka w Trokach na Litwie. Po ukończeniu polskiej szkoły w Trokach wstąpił do Wileńskiego Instytutu pedagogicznego. Po zdobyciu zawodu nauczyciela matematyki od 1982 roku pracował jako nauczyciel, a w latach 1987-2001 pełnił funkcję dyrektora polskiej szkoły w Szklarach.

Od roku 2012 magister zarządzania samorządowego uniwersytetu M. Romera w Wilnie, W latach 2001-2007 pracował na stanowisku kierownika wydziału oświaty w administracji samorządu rejonu Wileńskiego, a w latach 2007-2008 był zastępcą dyrektora administracji samorządu miasta Wilno. Radny samorządu rejonu Trockiego w latach 2001 – 2008.

Poseł na sejm RL trzech kadencji 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020. Pracował w komisjach oświaty, kultury, sportu, młodzieży oraz Unii Europejskiej, w której był zastępcą przewodniczącego. Był członkiem polsko-litewskiej grupy bilateralnej oraz założycielem i przewodniczącym międzyparlamentarnej grupy przyjaźni Sejmu RL i Sejmu oraz Senatu RP.

  CZYTAJ WIĘCEJ

W latach 2013-2016 był wybrany zastępcą przewodniczącego Sejmu (wicemarszałek Sejmu). W latach 2018-2020 pełnił funkcję ministra łączności w rządzie premiera S. Skvernelisa. Od 2021 roku jest doradcą posła na sejm. Aktywny działacz społeczności polskiej na Litwie; Członek ZPL od jego założenia. Należał do zarządu głównego ZPL pierwszej kadencji w roku 1988. Członek rady ZPL oraz zarządu od 2000 r. Od 2021 r. zastępca prezesa ZPL. Założyciel i wieloletni prezes koła ZPL w Szklarach. Od 2020 r. prezes Trockiego rejonowego oddziału ZPL. Członek rady i zastępca przewodniczącego AWPL-ZcHR Członek polskich zespołów artystycznych Wilia w latach 1979-1997; Troczanie od 1993-2008, Założyciel i kierownik zespołu Małe Troczanie.

Organizator, autor wielu projektów i konferencji. Za aktywną działalność, pielęgnowanie i obronę polskości na Litwie został wyróżniony między innymi: Złotą Odznaką ZPL za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie. Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Medalem Komisji Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Złotym Krzyżem zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  ZAMKNIJ


Przewodnicząca - Litwa
Email: jaroslaw.narkiewicz@gmail.com;
Tel. +370 671 77 619
Tadeusz Adam Pilat

Urodził się w 1946 r. w Krakowie, pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej o katolickich, powstańczych i naukowych tradycjach. W Polsce był przez wiele lat bezpartyjnym działaczem harcerskim i studenckim, ukończył studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej. Na emigracji w Szwecji od 1977 r., gdzie ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytetach w Kristianstad i w Växjö a następnie pracował przez 36 lat jako nauczyciel i wychowawca młodzieży polonijnej i szwedzkiej.

Przez 3 kadencje pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji a obecnie czwartą kadencję pełni funkcje prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Był organizatorem licznych konferencji, sympozjów, kongresów i zjazdów poświęconych najważniejszym aspektom życia polonijnego oraz założycielem wielu struktur polonijnych m.in. Polskiego Ogniska Piast w Landskronie (1983), Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji (2007) i Kongresu Oświaty Polonijnej (2012).

  CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiadał w szwedzkiej Rządowej Radzie d/s Integracji i Równouprawnienia oraz w zarządzie Fundacji Święta Narodowego Szwecji pod przewodnictwem Marszałka szwedzkiego parlamentu. W Polsce zasiadał w Radzie Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP VI, VII i IX kadencji. Jest znawcą, miłośnikiem i działaczem polonijnego ruchu folklorystycznego, uhonorowanym tytułem Ambasadora Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W 2017 r. został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę powołany w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiada wiele honorowych tytułów oraz polskich, szwedzkich i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Srebrny Medal Polskiego Czerwonego Krzyża, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Przyjaźni Argentyńsko-Polskiej, brązowy, srebrny i złoty Medal Szwedzkiej Flagi, Medal Miasta Krakowa, Medal Miasta Lublina, Złoty Medal Związku Polaków na Litwie, Złoty Medal Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Medal Honorowy Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, Medal Honorowy Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, Medal 30-lecia Domu Polonii w Pułtusku oraz Medale 25-lecia i 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Przez Prezydentów RP odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim (1997), Oficerskim (2002) i Komandorskim (2010) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Był członkiem komitetu organizacyjnego i prezydium III, IV i V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. W Radzie Polonii Świata, był organizatorem Walnego Zjazdu w 2013 roku, zasiadał w Prezydium i pełnił funkcję sekretarza (2017-2022), a obecnie, od 2022 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

  ZAMKNIJ


WICEPRZEWODNICZĄCY - Szwecja
Email: tadeusz.a.pilat@gmail.com;
Tel. +46 70 343 30 10DOMINIK ROSZAK

Urodzony w Toronto, w Kanadzie. Magister Administracji Publicznej. Współorganizator konferencji młodej Polonii Quo Vadis od 2010 r. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Młodych Polsko-Kanadyjskich Profesjonalistów w Ottawie. Członek Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej (ZG KPK) od 2016 r. Obecnie pierwszy wiceprezes ds. kanadyjskich w ZG KPK.


WICEPRZEWODNICZĄCY - KANADA
Email: dominicr@rogers.com;
Tel.Bożena Kamińska

...


SEKRETARZ - USA
Email: bkaminskiny@aol.com;
Tel. +1 917 750 8143Aleksander Zając

Aleksander Zając – mgr inż. Technologii żywności, działacz opozycji antykomunistycznej. Członek Solidarności Walczącej, przedstawiciel Centrum Informacji Akademickiej NZS na Zachodzie, Europejski Koordynator Swiatowego Porozumienia Organizacji Wspierających Solidarność CSSO. Po zakoćczeniu w 1990 roku działalności niepodległościowej, działacz społeczny i polonijny:

Był członkiem prezydium i jednym z organizatorów II, III, IV i V-go Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Członek-założyciel i prezes Zrzeszenia Federalnego - Polska Rada w NiemczechT.z.;
  • Założyciel i wieloletni przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech;
  • Założyciel i wieloletni Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych;
  • Członek zarządu Stowarzyszenia Wolego Słowa;
  • Uczestnik rzymskiej konferencji „Kraj – Emigracja” w październiku 1990 r.;
  • Gość honorowy Prezesa Rady Ministrów RP przy podpisaniu polsko – niemieckiego traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” 17.06.1991 r.;
  • Uczestnik obrad polsko – niemieckiego „okrągłego stołu 2010/2011 r.;
  • Dyrektor Biura Polonii w Berlinie.

Skarbnik - Niemcy
Email: polonia@zajac-online.de;
Tel. +49 163 159 4198ANDRZEJ JANECZKO

...


Członek - HISZPANIA
Email: andressiglo@gmail.com;
Tel.Małgorzata Kwiatkowska

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku ekonometria; wielokrotną mistrzynią Polski (ŁKS Łódź) i reprezentantką Polski w koszykówce kobiet.

Od 1983 roku mieszka w Sydney, gdzie od ponad 30 lat współorganizuje polonijne projekty i wydarzenia w różnych dziedzinach (kultura i promocja Polski, oświata, sport, działalność organizacyjna); m.in. była jednym z założycieli Olimpolu, organizacji pomagającej polskim sportowcom przed i w czasie IO Sydney 2000. Od maja 2017 r. pełni funkcję prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i zasiada w Prezydium Rady Polonii Świata, reprezentując australijską Polonię. Zawodowo pracuje w instytuacjach finansowych, odpowiadając za projekty o milionowych budżetach.


Członek - Australia
Email: kwiatkowska@optusnet.com.au;
Tel. +61 411 282 110TERESA OPALIŃSKA-KOPEĆ

Teresa Opalińska-Kopeć urodziła się w Polsce w Rzeszowie. Jest z zawodu magistrem inżynierem ekonomii, menadżerem gospodarczym oraz kulturalną społeczną działaczką polonijną. Mieszka w Wiedniu, jest mężatką i matką dwóch synów.

Uzyskała wyższe wykształcenie ekonomiczne na Akademii Rolniczej w Krakowie i jest absolwentką studiów na kierunkach: Ekonomika Produkcji Rolnej oraz Handel oraz Spółdzielczość Wiejska. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie: Menadżer jakości produktów spożywczych i żywienia człowieka.

Od 1997 r. na emigracji w Austrii, gdzie prowadziła administrację i menedżerstwo własnej firmy budowlanej. Społecznie udzielała się w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich w Austrii, oraz w Polskim Stowarzyszeniu Sportowym, z którego inicjatywy od 2009 r. pełniła funkcję skarbnika w Zarządzie Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. W 2012 r. Walny Zjazd Forum Polonii wybrał ją na stanowisko prezesa tej organizacji. Pełniła tę funkcję przez cztery kadencje do 2021 roku jako pierwsza kobieta w historii Forum. Organizowała liczne imprezy o charakterze kulturalnym promujące polską kulturę, naukę i sport. Była też inicjatorem i organizatorem międzynarodowych konferencji polonijnych przeznaczonych dla młodej Polonii i poświęconych polskiej emigracji zarobkowej. Kierując działalnością Forum Polonii szczególną opieką poświęcała upamiętnianiu polskich miejsc pamięci narodowej. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełniła funkcję sekretarza w latach 2012-2015, a od 2015 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej. W 2021 roku za zasługi dla Polonii w Austrii „Forum Polonii” wyróżniło ją tytułem Prezesa Honorowego.


Członek - AUSTRIA
Email: teresakopec@gmx.at;
Tel.JOLANTA RATAJCZYK

Jolanta Ratajczak urodziła się Polsce w Głogowie. Z zawodu położna, polonijna działaczka społeczna i wychowawca młodzieży. W Belgii od 1994 roku, mieszka w Antwerpii.

Zaangażowana w sprawy Polonii, ale również w działalność prowadzącą do współpracy między Polakami a Belgami. Jest organizatorką uroczystości patriotycznych, religijnych, konferencji, konkursów i koncertów promujących kulturę polską. Jest założycielką i kierownikiem polsko-belgijskiego chóru „Antwerpia”. Stworzyła też i prowadziła „Teatrzyk Dzieci Polskich”. Jest Inicjatorką i organizatorką koncertów „Dzieci Wspólnej Europy”, w których występują dzieci i młodzież z różnych krajów (Belgia, Białoruś, Czeczenia, Gruzja, Niemcy, Polska i Ukraina).

Organizuje też pomoc charytatywną dla najbardziej potrzebujących rodaków, chorych, starszych i tych w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki jej pomocy szkoła Polska im. Gen Stanisława Maczka znalazła swoją siedzibę w jednej z najlepszych szkół w Antwerpii - Sint Jan Berchmanscollege gdzie przez wiele lat odbywały się zajęcia lekcyjne dla polskich dzieci.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Pełniła funkcję wiceprezesa Belgijskiego Związku Polskich Kombatantów, który zrzeszał byłych żołnierzy I Dywizji Pancernej Gen. Stanisława Maczka. Przez wiele lat była prezesem Rady Parafialnej przy Polskiej Misji Katolickiej w Antwerpii. Przez trzy kadencje pełniła funkcje wiceprezesa Rady Polonii Belgijskiej.

Za zaangażowanie i działalność społeczną została laureatką konkursu „Polak Roku w Belgii". Została też wyróżniona za działalność na rzecz środowiska rodzinnego miasta medalem ,,Sławski Laur" w 2007 roku. W 2015 roku została odznaczona, „Medalem Polskich Sil Zbrojnych”.

  ZAMKNIJ


Członek - BELGIA
Email: rjo@skynet.be;
Tel.ANDRZEJ SUCHANEK

...


Członek - CZECHY
Email: andrzej@suchanek.eu;
Tel.Halina Subotowicz-Romanowa

Prezes FPNKA” Kongres Polaków w Rosji”

Urodzona 23 listopada 1952r. w Dusztach na Wileńszczyźnie. Ukończyła szkołę w Duksztach, a następnie w Majszogole. Pracowała jako nauczycielka w szkole w Borskunach. Ukończyła studia na polonistyce w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. Od 1975r. mieszka w Moskwie. W Moskwie wykładała język polski, pracowała jako tłumacz. Przez 22 lata - dyrektor Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Od 1989 roku działa w ruchu polonijnym w Rosji. Jest inicjatorem założenia ruchu polonijnego w Rosji i aktywnym uczestnikiem wielu akcji i przedsięwzięć podnoszących prestiż Polaków w Rosji.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Stale współpracuje z parlamentem, rządem Federacji Rosyjskiej w tworzeniu ustawodawstwa w zakresie polityki narodowościowej. Jest członkiem Rady przy Prezydencie FR ds. stosunków narodowościowych, członkiem Grupy Ekspertów w Komitecie ds. polityki narodowościowej Dumy Państwowej.

W 1999 r. odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

  ZAMKNIJ


Członek - Rosja
Email: konpolros@gmail.com;
Tel. +7 916 677 61 55Waldemar Tomaszewski

...


CZŁONEK - Litwa
Email: danuta.krasnovska@lrs.lt;
Tel. + 370 698 42179
PREZYDIUM RADY POLONII ŚWIATA - SKŁAD OSOBOWY
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów