RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia CouncilPREZYDIUM rady polonii świata

48 Kimberdale Cres. Toronto, ON, M1W 1Y5, CANADA

  e-mail: terri.bere@sympatico.ca     tel.: +1 416 499 8545     cell: +1 416 556 5317
Teresa Berezowska

Teresa Berezowska (z. d. Wojciechowska), jest długoletnią członkinią Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełniła różne funkcje, była między innymi Przewodniczącą Zarządu Okręgu ZHP w Kanadzie.

W 2010 roku została wybrana na funkcję Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej a na dwie kolejne kadencje ponownie była wybierana przez aklamację.

Obecnie, od 2017 r. jest Przewodniczącą Rady Polonii Świata. Dotychczas, pod jej przewodnictwem RPŚ zatwierdziła nowy statut z rozporządzeniami oraz wspólnie z Senatem RP i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska" zorganizowała V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy we wrześniu 2018 r.


Przewodnicząca - Kanada
Email: terri.bere@sympatico.ca;
Tel. +1 416 499 8545 domowy
Tel. +1 416 556 5317 komórkowy
Tel. +48 782 240 958 w PolsceHelena Miziniak

Urodziłam się w Wilnie. W ramach repartiacji w 1945 roku przyjechałam do Torunia, gdzie ukończyłam szkołę podstawową oraz gimnazjum ogólnokształcące. W 1958r rozpoczęłam studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, skąd w 1960 r wyjechałam do rodziców w Londynie, który stał się docelowym miejscem mojego życia. Jestem zamężną i mam dwie córki.

W 1961r rozpoczęłam działalność w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, za zasługi dla tej organizacji opiekun emigracji ks. Arcybiskup Władysław Rubin odznaczył mnie złotą odznaką KSMP.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Przez 15 lat pracowałam społecznie jako nauczyciel w polskiej szkole sobotniej w południowym Londynie. Byłam współzałożycielką, autorką scenariuszy, reżyserką i konferansjerem Rewiowego Zespołu Artystycznego, który zbierał pieniądze na budowę Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Za krzewienie polskiej kultury poza granicami kraju Prezydent RP na Uchodźstwie Stanisław Ostrowski odznaczył mnie Złotym Krzyżem Zasługi, a Koło Kobiet Żołnierzy uhonorowało mnie złotą odznaką. Od 1980r przez 10 lat prowadziłam prywatną działalność gospodarczą, która miała pewne elementy natury społecznej. Do pracy społecznej powróciłam w roku 1990 jako PR w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, a w 1991r rozpoczęłam pracę w Zjednoczeniu Polskim w W.Brytanii, którą kontynuuje do dziś. Pełniłam w nim funkcję: sekretarza, sekretarza generalnego, prezesa, redaktora naczelnego Biuletynu ZP, oraz członka komitetu redakcyjnego miesięcznika „Orzeł Biały”. Jestem twórcą trzech wystaw z okazji: 25-lecia POSKu prezentowaną w Anglii i Polsce, 80-lecia Niepodległości Polski prezentowaną w polskich ośrodkach na uchodźstwie oraz 60 rocznicy złamania szyfru Enigmy prezentowaną przez cały rok w Bletchley Park. W 1992r rozpoczęłam pracę nad zjednoczeniem ruchu polonijnego w Europie. Efektem tego było utworzenie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Jako Prezydent kierowałam tą organizacją przez 9 lat. Za zasługi w umacnianiu więzi Polonii z krajem odebrałam dla EUWP nagrodę ”Fidelis Poloniae”. Przez dwie kadencje zasiadałam w Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, oraz byłam przewodniczącą Zespołu Doradców Marszałka Senatu RP ds. Migracji Zarobkowej Polaków do Krajów UE.

Uczestniczyłam w pięciu Światowych Zjazdach Polonii i Polaków za Granicą, w tym trzem przewodniczyłam. Przez całe zycie działam charytatywnie niosąc pomoc najbardziej potrzebującym rodakom w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Jako prezes Zjednoczenia Polek w W.Brytanii przewodniczę od wielu lat akcjom charytatywnym. Za wszechstronną działalność polonijną odznaczona zostałam wieloma medalami m.in: Senatu RP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką i Statuetką Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Odznaką ”Bene Merito” MSZ, nagrodą Kongresu Polonii Niemieckiej ”Polonicus” oraz Statuetką TVP Polonia.

  ZAMKNIJ


Wiceprzewodnicząca - Wielka Brytania
Email: hmiziniak@googlemail.com;
Tel. + 44 208 460 1025 domowy
Tel. + 44 797 184 0499 komórkowyWaldemar Tomaszewski

...


Wiceprzewodniczący - Litwa
Email: danuta.krasnovska@lrs.lt;
Tel. + 370 698 42179Tadeusz Adam Pilat

Urodził się w 1946 r. w Krakowie, pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej o katolickich, powstańczych i naukowych tradycjach. W Polsce był wieloletnim działaczem harcerskim i studenckim, ukończył studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej. Na emigracji w Szwecji od 1977 r. gdzie ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytetach w Kristianstad i w Växjö a następnie pracował przez 36 lat jako nauczyciel i wychowawca młodzieży polonijnej i szwedzkiej.

Przez 3 kadencje pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji a obecnie czwartą kadencję pełni funkcje prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiadał w szwedzkiej Rządowej Radzie d/s Integracji i Równouprawnienia oraz w zarządzie Fundacji Święta Narodowego Szwecji pod przewodnictwem Marszałka szwedzkiego parlamentu. W Polsce zasiadał w Radzie Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP VI i VII a obecnie IX kadencji. Jest znawcą, miłośnikiem i działaczem polonijnego ruchu folklorystycznego, uhonorowanym tytułem Ambasadora Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. W 2017 r. został przez Prezydenta RP powołany do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada wiele honorowych tytułów oraz polskich i szwedzkich odznaczeń. Przez Prezydentów RP odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Był jednym z organizatorów III, IV i V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. W 2013 r. był organizatorem zjazdu Rady Polonii Świata, w której obecnie pełni funkcję sekretarza prezydium.

  ZAMKNIJ


Sekretarz - Szwecja
Email: tadeusz.a.pilat@gmail.com;
Tel. +46 70 343 30 10Aleksander Zając

Aleksander Zając – mgr inż. Technologii żywności, działacz opozycji antykomunistycznej. Członek Solidarności Walczącej, przedstawiciel Centrum Informacji Akademickiej NZS na Zachodzie, Europejski Koordynator Swiatowego Porozumienia Organizacji Wspierających Solidarność CSSO. Po zakoćczeniu w 1990 roku działalności niepodległościowej, działacz społeczny i polonijny:

Był członkiem prezydium i jednym z organizatorów II, III, IV i V-go Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ

  • Członek-założyciel i prezes Zrzeszenia Federalnego - Polska Rada w NiemczechT.z.;
  • Założyciel i wieloletni przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech;
  • Założyciel i wieloletni Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych;
  • Członek zarządu Stowarzyszenia Wolego Słowa;
  • Uczestnik rzymskiej konferencji „Kraj – Emigracja” w październiku 1990 r.;
  • Gość honorowy Prezesa Rady Ministrów RP przy podpisaniu polsko – niemieckiego traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” 17.06.1991 r.;
  • Uczestnik obrad polsko – niemieckiego „okrągłego stołu 2010/2011 r.;
  • Dyrektor Biura Polonii w Berlinie.

  ZAMKNIJ


Skarbnik - Niemcy
Email: polonia@zajac-online.de;
Tel. +49 163 159 4198Marek Domaradzki

Urodził się w Polsce, w Kanadzie od lipca 1992. Absolwent wydziału prawa UMCS w Lublinie.

Organizator wielu polonijnych środowiskowych projektów i wydarzeń. W latach 2012-2017 prezes Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary.

Od października 2016 pełni funkcję II wiceprezesa d/s polskich Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Od maja 2017 zasiada w Prezydium Rady Polonii Świata, reprezentując kanadyjską Polonię.

Zawodowo zajmuje się kanadyjskim prawem emigracyjnym.


Członek - Kanada
Email: marek.domaradzki@gmail.com;
Tel. +1 403 689 4199Bożena Kamińska

...


Członek - USA
Email: bkaminskiny@aol.com;
Tel. +1 917 750 8143Małgorzata Kwiatkowska

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku ekonometria; wielokrotną mistrzynią Polski (ŁKS Łódź) i reprezentantką Polski w koszykówce kobiet.

Od 1983 roku mieszka w Sydney, gdzie od ponad 30 lat współorganizuje polonijne projekty i wydarzenia w różnych dziedzinach (kultura i promocja Polski, oświata, sport, działalność organizacyjna); m.in. była jednym z założycieli Olimpolu, organizacji pomagającej polskim sportowcom przed i w czasie IO Sydney 2000. Od maja 2017 r. pełni funkcję prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i zasiada w Prezydium Rady Polonii Świata, reprezentując australijską Polonię. Zawodowo pracuje w instytuacjach finansowych, odpowiadając za projekty o milionowych budżetach.


Członek - Australia
Email: kwiatkowska@optusnet.com.au;
Tel. +61 411 282 110Czesław Maryszczak

Urodziłem się 4-go grudnia 1936 roku w Grabowcach koło Tarnopola. W roku 1940 wywieziony wraz z rodzicami oraz dwoma braćmi do Rosji gdzie przebywaliśmy do czasu amnestii w 1942 roku. W drodze do Persji zmarł ojciec, reszta rodziny, po ciężkich chorobach i trudnej przeprawie dotarliśmy do Pehlewi w Persji. Po kilku miesięcznym pobycie w okolicach Teheranu, wraz z matką pożegnaliśmy braci którzy wstąpili do wojska polskiego i wyjechaliśmy przez Indie do Ugandy w Afryce gdzie mieszkaliśmy w polskim osiedlu Masindi koło Kampali przez następne sześć lat. W sierpniu 1948 roku połączyliśmy się z braćmi w Anglii. Zamieszkując początkowo w kilku polskich osiedlach a do 1952 roku do dnia dzisiejszego w mieście Cheltenham Gloucestershire.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Moje wykształcenie na pewno ucierpiało z powodu ciągłej zmiany zamieszkania i prymitywnych warunków szkolnictwa. Przez sześć lat uczęszczałem do polskiej szkoły podstawowej w Masidi Uganda. W Anglii ukończyłem średnie wykształcenie w polskich szkołach w Melton Mowbray i Diddington koło Huntingdon. W lokalnym „Technical College” w Cheltenham dokończyłem studia na poziom „O level” oraz na kursie zawodowym uzyskałem świadectwo „The Association of Certified and Corporate Accountants, intermediate level”. Po 37 latach pracy jako „Accountant” przeszedłem na emeryturę w 2000 roku.

Po 57-leciu szczęśliwego małżeństwa z żoną angielką oddaną sprawie polskiej, od dwóch lat jestem wdowcem. Mam dorosłego syna i córkę, oraz pięcioro wnuków i trzech pra wnuków.

Polską pracę społeczną rozpocząłem w 1952 roku zapisując się do koła Polskiej Młodzieży w Cheltenham. W pierwszych latach istnienia organizacji pełniłem funkcję skarbnika, a w ostatnich latach byłem jej prezesem. W roku 1964 wstąpiłem do nowopowstałego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Cheltenham, w którym byłem członkiem zarządu od samego początku. Przez długie lata pełniłem funkcję skarbnika a przez ostatnie ponad dwadzieścia lat byłem prezesem koła do czasu likwidacji w 2013 roku. W latach 1990-tych stałem się członkiem Zarządu Głównego SPK Wielka Brytania a od ponad 10 lat byłem prezesem do czasu likwidacji w 2013 roku. W okresie ostatnich dziesięciu lat zostałem Przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Federacji Światowej oraz prezesem Fundacji SPK Wielka Brytania i prezesem Polish Housing Association które prowadzi polskie osiedle „Penrhos” w Walii otaczając opieką 140 rezydentów polskich weteranów.

Od kilkunastu lat jestem prezesem parafii Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Cheltenham oraz członkiem Prezydium Polonii Świata.

Za pracę społeczną otrzymałem, odznaczenia organizacyjne: SPK WB – Kombatancki Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kombatancki od SPK Federacja Światowa.

Odznaczenia Państwowe: Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Kawalerski i Oficerski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Zesłańców Sybiru, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal Pro Memoria, Medal Pro Patria, Medal Wojska Polskiego srebrny.

  ZAMKNIJ


Członek - Wielka Brytania (SPK)
Email: chezmaryszczak@gmail.com;
Tel. +44 142 583 009Krystyna Reitmeier

Krystyna (Kristina) reprezentuje Związek Harcerstwa Polskiego (działający poza granicami Kraju) w Prezydium RPS od 2013r. Urodziła się w Kanadzie, gdzie ukończyla studia prawnicze i pracuje od 25 lat jako Dyrektor wydziału prawniczego w organizacji ochrony i bezpieczeństwa dziecka w Toronto.

Wieloleni członek ZHP, pełniła funkcje Komendantki Chorągwi Harcerek w Kanadzie, Przewodniczącej Zarządu Okręgu w Kanadzie, członka Naczelnictwa oraz w 2017r., Komendantki IX Światowego Zlotu ZHP. Obecnie jako członek Naczelnej Rady Harcerskiej przewodniczy Komisji Regulaminowej ZHP. Udziela się rόwnież przy Kongresie Polonii Kanadyjskiej, będąc przez kilka kadencji członkiem Zarządu Głόwnego oraz pracując w komisjach roboczych.


Członek - Kanada (ZHP)
Email: kreitmeier@sympatico.ca;
Tel. +1 416-918-5937Halina Subotowicz-Romanowa

Prezes FPNKA” Kongres Polaków w Rosji”

Urodzona 23 listopada 1952r. w Dusztach na Wileńszczyźnie. Ukończyła szkołę w Duksztach, a następnie w Majszogole. Pracowała jako nauczycielka w szkole w Borskunach. Ukończyła studia na polonistyce w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. Od 1975r. mieszka w Moskwie. W Moskwie wykładała język polski, pracowała jako tłumacz. Przez 22 lata - dyrektor Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Od 1989 roku działa w ruchu polonijnym w Rosji. Jest inicjatorem założenia ruchu polonijnego w Rosji i aktywnym uczestnikiem wielu akcji i przedsięwzięć podnoszących prestiż Polaków w Rosji.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Stale współpracuje z parlamentem, rządem Federacji Rosyjskiej w tworzeniu ustawodawstwa w zakresie polityki narodowościowej. Jest członkiem Rady przy Prezydencie FR ds. stosunków narodowościowych, członkiem Grupy Ekspertów w Komitecie ds. polityki narodowościowej Dumy Państwowej.

W 1999 r. odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

  ZAMKNIJ


Członek - Rosja
Email: konpolros@gmail.com;
Tel. +7 916 677 61 55Roman Śmigielski

W Danii od 1971 r. Pracował m.in. jako główny kontroler w Rigsrevisionen - duńskiej Najwyższej Izbie Kontroli (1984-2016). Był jednym z inicjatorów zjednoczenia Polonii duńskiej w jedną organizację. Na zjeździe założycielskim Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii „Polonia” w 1999 r. został wybrany przewodniczącym tej organizacji. Funkcję tę sprawował przez 10 lat. W 2009 r. Zjazd Federacji nadał mu tytuł honorowego przewodniczącego Federacji „Polonia”.

W 2000 r. wybrany na sekretarza regionalnego Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), a w 2003 r. na sekretarza generalnego tej organizacji. Funkcję tę sprawował do 2014 r. Obecnie piastuje stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Polonii Świata. Jest przewodniczącym Jury konkursu dla dzieci i młodzieży polonijnej „Być Polakiem”. Zasiada w pięcioosobowym Jury przyznającym nagrody Polonii Europejskiej „Polonicus”.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Dania
Email: roman@smigielski.dk;
Tel. +45 6186 3331
PREZYDIUM RADY POLONII ŚWIATA - SKŁAD OSOBOWY
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ


facebook