Światowy Kongres „Kraj – Emigracja”


W lipcu bieżącego roku Stowarzyszenie „ Wspólnota Polska „ organizuje w Warszawie Światow Kongres na temat polskiej racji stanu, tożsamości kulturowej oraz roli Polonii i Polaków z zagranicy w budowaniu Ojczyzny i Jej wizerunku w świecie. >Światowy Kongres „Kraj – Emigracja” ma być nawiązaniem do historycznego wydarzenia jakim była Konferencja Kraj - Emigracja pod patronatem Ojca Św. Jana Pawła II, która odbyła się w dniach 26-30 października 1990r w Rzymie. Odegrała ona olbrzymią rolę w budowaniu relacji z Polonią i Polakami za granicą a Polską po prawie 50-cio letniej izolacji.

Organizatorami tej konferencji była Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata (dziś Rada Polonii Świata) i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Uczestniczyło w niej 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata oraz 24-osobowa delegacja Wspólnoty Polskiej.

Obrady otworzyli i wspólnie im przewodniczyli Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata inż. Stanisław Orłowski oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski (ówczesny Marszałek Senatu RP).

Konferencję poprzedziły konsultacje Marszałka Senatu prof. Andrzeja Stelmachowskiego z liderami organizacji polonijnych, które odbyło się w Ramsau. Marszałek Senatu informował, że odnowiony Senat, nawiązując do chlubnego dorobku dwudziestolecia międzywojennego, stał się spadkobiercą zapoczątkowanej wówczys tradycji sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą i chce je dalej kontynuować. Powołane do życia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” chce współpracować z Polonią i Polakami za Granicą i tą „Wspólotę” budować, przy zachowaniu pełnej suwerenności organizacji polonijnych.

Przyjęte podczas konferencji założenia potwierdziły, że to Rada Polonii Wolnego Świata/Rada Polonii Świata zwołuje Światowe Zjazdy Polonii i Polaków za Granicą, a Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pomaga przy jego realizacji. Za sprawy programowe odpowiadała Rada Polonii Świata, a za organizacyjne Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Przewodniczący Rady Polonii Świata oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wspólnie zapraszali na to najważniejsze polonijne wydarzenie.

W ten sposób zostały zrealizowane cztery pierwsze Zjazdy, gdzie Polonia odgrywała pierwszoplanową rolę.

Zainteresowanych odsyłamy do materiałów i dokumentów z tamtego spotkania. Jednoczećnie prosimy innych uczestników konferencji o przysyłanie nam swoich zdjęć, które postaramy się również zamieścić na naszej stronie.Konferencja „Kraj – Emigracja” 26-30 października 1990


W dniach 26—30 X 1990 r. w Rzymie odbyła się konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

Uroczyste spotkanie przedstawicieli Polaków ze Wschodu i Zachodu oraz z kraju rozpoczęło się 26 X 1990 r. liturgią Mszy Świętej, sprawowaną w Bazylice Świętego Piotra, przed ołtarzem jego Katedry, przez ks. kard. Józefa Glempa, ks. bp. Szczepana Wesołego i ks. bp. Zygmunta Kamińskiego wraz z kilkudziesięcioma polskimi kapłanami obecnymi w Rzymie.

CZYTAJ WIĘCEJ


konferencja „Kraj - Emigracja" 1990

REFERATY, DOKUMENTY KONFERENCJI 1990


RZYM 1990. KONFERENCJA „KRAJ – EMIGRACJA”


referaty

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA, referat: "KRAJ-EMIGRACJA"

ITA KOZAKIEWICZ, referat: "SPOJRZENIE ZE WSCHODU"

RYSZRAD ZAKRZEWSKI, referat: "Emigracja - Polonia - Kraj"


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II do uczestnikó konferencji

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Słowo podczas audiencji prywatnej dla Polonii


komisje

Komisja Współpracy z Krajem

Komisja do Spraw Współpracy Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Komisja Zjazdu w Polsce


dokumenty

Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA

Zaproszenia na konferencję KRAJ-EMIGRACJA

DEKLARACJA KONFERENCJI „KRAJ — EMIGRACJA"

Apel Konferencji „Kraj — Emigracja"

Oświadczenie Konferencji „Kraj — Emigracja"

Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa
Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie

List do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego

List do Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Edwarda Szczepanika

List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego do uczestników Konferencji

List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


wspomnienie

JAN SIENKIEWICZ, NIE MA JUŻ ITY


Multimedia

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” - STRONA GŁÓWNA


Zdjęcie: archiwum Alexandra Zająca (wykonanie: L'Obsservatore Romano - Arturo Mari)

Zdjęcie: archiwum Alexandra Zająca (wykonanie:Felici)Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów