Konferencja „Kraj – Emigracja” 26-30 października 1990


W dniach 26—30 X 1990 r. w Rzymie odbyła się konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa


Głęboko wstrząśnięci tragiczną śmiercią Pani Ity Kozakiewicz, deputowanej i członkini Rady Najwyższej Łotwy, przekazujemy na Pana ręce, Panie Przewodniczący, wyrazy głębokiego bólu i współczucia. Zdajemy sobie sprawę, że nagła śmierć Pani Ity Kozakiewicz jest wielkim ciosem dla parlamentu Łotwy. Pani Ita Kozakiewicz łączyła gorące umiłowanie Łotwy z wiernością dla swojego polskiego rodowodu. Jako prezes Związku Polaków na Łotwie szczególnie przyczyniła się do odbudowy przyjaźni polsko-łotewskiej.

Pamięć o Niej będzie żyła w naszych sercach.


Uczestnicy Konferencji „Kraj — Emigracja"
Rzym 30 października 1990 r.


Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie


Głęboko wstrząśnięci tragiczną śmiercią Pani Ity Kozakiewicz, przewodniczącej Związku Polaków na Łotwie, przesyłamy wyrazy głębokiego bólu i współczucia. Zdajemy sobie sprawę, że nagła śmierć Pani Ity Kozakiewicz jest wielkim ciosem dla całej społeczności polskiej na Łotwie. Pani Ita Kozakiewicz łączyła gorące umiłowanie Łotwy z wiernością dla swego polskiego rodowodu. Jako przewodnicząca Związku Polaków na Łotwie szczególnie przyczyniła się do odbudowy przyjaźni polsko-łotewskiej.

Wierzymy, że Bóg Miłosierny przyjmie do siebie Duszę naszej siostry Ity. Pamięć o Niej będzie żyła w naszych sercach.


Uczestnicy Konferencji „Kraj — Emigracja"
Rzym 30 października 1990 r.REFERATY, DOKUMENTY KONFERENCJI 1990


RZYM 1990. KONFERENCJA „KRAJ – EMIGRACJA”


referaty

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA, referat: "KRAJ-EMIGRACJA"

ITA KOZAKIEWICZ, referat: "SPOJRZENIE ZE WSCHODU"

RYSZRAD ZAKRZEWSKI, referat: "Emigracja - Polonia - Kraj"


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II do uczestnikó konferencji

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Słowo podczas audiencji prywatnej dla Polonii


komisje

Komisja Współpracy z Krajem

Komisja do Spraw Współpracy Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Komisja Zjazdu w Polsce


dokumenty

Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA

Zaproszenia na konferencję KRAJ-EMIGRACJA

DEKLARACJA KONFERENCJI „KRAJ — EMIGRACJA"

Apel Konferencji „Kraj — Emigracja"

Oświadczenie Konferencji „Kraj — Emigracja"

Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa
Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie

List do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego

List do Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Edwarda Szczepanika

List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego do uczestników Konferencji

List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


wspomnienie

JAN SIENKIEWICZ, NIE MA JUŻ ITY


Multimedia

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” - STRONA GŁÓWNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów