Konferencja „Kraj – Emigracja” 26-30 października 1990


W dniach 26—30 X 1990 r. w Rzymie odbyła się konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


Komisja Współpracy z Krajem


Konferencja wyraża uznanie dla zasług Kościoła w walce o godność człowieka i poszanowanie ludzkich praw, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Wyrażamy przekonanie, że rola Kościoła pozostanie równie ważna w rozwijaniu wzajemnej współpracy.

Konferencja wyraża głęboki szacunek dla postawy i dokonań NSZZ „Solidarność". Przemiany polityczne i społeczne przebiegające w kra­jach byłego bloku wschodniego, których początkiem i inspiracją była działalność „Solidarności" stwarzają szansę i nadzieję dla całego świata, w tym szczególnie dla milionów Polaków i osób z polskim rodowodem.

Konferencja postanawia powołać Sekretariat do Współpracy Kraju z Polakami Zamieszkałymi za Granicą i z Polonią oraz współpracy organizacji polskich i polonijnych. Sekretariat pozostaje otwarty na współpracę z innymi organizacjami polskimi i polonijnymi (nie re­prezentowanymi na konferencji). Sekretariat będzie posiadał moc inicjującą i wykonawczą.

Skład Sekretariatu będzie następujący:

 1. 5 osób z Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
 2. 5 osób z Krajów Zachodnich
 3. 5 osób z Kraju.

Sekretariat składać się będzie z 5 trzyosobowych wydziałów:

  1. politycznego
  2. społeczno-prawnego
  3. kultury i oświaty
  4. informacji (w tym bank informacji)
  5. gospodarczo-finansowego.

Miejsce i sposób działania poszczególnych zespołów zostaną ustalone w trybie roboczym przez Sekretariat.
Sekretariat nawiąże kontakt ze Skarbem Narodowym.

Skład Komisji

   1. Maria Teresa Bułhak-Jelska-Allegranza — Włochy
   2. Tadeusz Wantuła — Czechosłowacja
   3. Karol Kleszczyński — Włochy
   4. Maja Komorowska — Polska
   5. Jerzy Miodoński — Szwajcaria
   6. Rizio Wachowicz — Brazylia
   7. Ryszard Gabrielczyk — Wielka Brytania
   8. Aleksander Zając — Niemcy
   9. ks. Stanisław Świerczyński — Wielka Brytania
   10. Krystyna Mochlińska — Wielka Brytania
   11. Paweł Łączkowski — Polska
   12. Marek Malicki — Kanada
   13. Ryszard Iwan — Polska
   14. Artur Rynkiewicz — Wielka Brytania
   15. Krzysztof Kanclerz — Włochy
   16. Andrzej Bondarewski — Polska
   17. Władysław Oszelda — Polska
   18. Teresa Affeltowicz — Wielka Brytania
   19. Teresa Grinberg — Dania
   20. Marcin Idziński — Niemcy
   21. Jan Dunin-Karwicki — Australia
   22. Bronisław Lasota — Wielka Brytania
   23. Michał Kwiatkowski — Francja
   24. Celina Słodowy — Australia
   25. Stanisław Szałacki — Ukraina
   26. Cezary Bujalski — Włochy
   27. Ewa Brzeska — Wielka Brytani
   28. Jadwiga Dubla — Południowa Afryka
   29. Maciej Przedrzymirski — Wielka Brytania
   30. Stanisław Berkieta — Wielka Brytania
   31. ks. Józef Mikołajewski — Polska
   32. Mieczysław Sas-Skowroński — Wielka Brytania
   33. Alicja Dzik-Jurasz — Wielka Brytania
   34. Barbara Hęciak — Wielka Brytania
   35. Franciszek Bachleda-Księdzularz — Polska
   36. Krystyna Mochlińska — Wielka Brytania
   37. Romuald Brazis — Litwa

 REFERATY, DOKUMENTY KONFERENCJI 1990


RZYM 1990. KONFERENCJA „KRAJ – EMIGRACJA”


referaty

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA, referat: "KRAJ-EMIGRACJA"

ITA KOZAKIEWICZ, referat: "SPOJRZENIE ZE WSCHODU"

RYSZRAD ZAKRZEWSKI, referat: "Emigracja - Polonia - Kraj"


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II do uczestnikó konferencji

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Słowo podczas audiencji prywatnej dla Polonii


komisje

Komisja Współpracy z Krajem

Komisja do Spraw Współpracy Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Komisja Zjazdu w Polsce


dokumenty

Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA

Zaproszenia na konferencję KRAJ-EMIGRACJA

DEKLARACJA KONFERENCJI „KRAJ — EMIGRACJA"

Apel Konferencji „Kraj — Emigracja"

Oświadczenie Konferencji „Kraj — Emigracja"

Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa
Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie

List do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego

List do Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Edwarda Szczepanika

List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego do uczestników Konferencji

List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


wspomnienie

JAN SIENKIEWICZ, NIE MA JUŻ ITY


Multimedia

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” - STRONA GŁÓWNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów