Konferencja „Kraj – Emigracja” 26-30 października 1990


W dniach 26—30 X 1990 r. w Rzymie odbyła się konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


Komisja Zjazdu w Polsce


Komisja Zjazdu w Polsce obradowała pod przewodnictwem senator Anny Boguckiej-Skowrońskiej, sekretarza Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" i ministra Rządu na Emigracji dla Spraw Krajowych Ryszarda Zakrzewskiego.

Komisja podjęła następujące ustalenia:

 1. Zjazd Polaków i Emigracji odbędzie się w Polsce w roku 1991.
 2. Miejscem Zjazdu będzie alternatywnie: Kraków lub Warszawa
  - ze wskazaniem na Kraków. (Zadeklarowano możliwość pomocy ze strony Oddziału
  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Krakowie).
 3.  Zjazd powinien być zorganizowany w sierpniu lub wrześniu; jeżeli w sierpniu, to pożądany byłby termin około 15.08.1991, aby umożliwić udział młodzieży i zorganizować spotkanie z Ojcem Świętym.
 4. Zjazd miałby dwa poziomy:
  a) roboczy — delegaci (300—500 osób)
  b) szeroki — rodzaj spotkania - święta z młodzieżą, gośćmi (kilka tysięcy osób)
 5.  Delegaci powoływani będą przez poszczególne organizacje o charakterze naczelnym,
  krajowym — także spośród organizacji nie należących do organów naczelnych.
  W przypadkach spornych sprawy załatwiane będą w drodze consensusu ze „Wspólnotą Polską",  ewentualnie powołana zostanie komisja o charakterze weryfikacyjnym.
 6.  Ścisły program zjazdu (merytoryczny) opracowany zostanie przez struktury powołane do współpracy Wschodu i Zachodu w porozumieniu ze „Wspólnotą Polską" i Radą Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata.

Powołana zostanie Komisja Zjazdu w składzie 6 osób:
2 osoby deleguje „Wspólnota Polska",
1 osobę — Wschód (Jan Sienkiewicz - Wilno),
3 osoby Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata (w tym jedna osoba z Europy).


Skład Komisji

 1. Danuta Nemling — Austria
 2. Mieczysław Jarkowski — Wielka Brytania
 3. Barbara Odolińska — Australia
 4. Stefan Soboniewski — Wielka Brytania
 5. Hieronim Wyszyński — USA
 6. Czesław Zychowicz — Wielka Brytania
 7. Stanisław Godzisz — Kanada
 8. Anna Bogucka-Skowrońska — Polska
 9. Zbigniew Farmus — Kanada
 10. Władysław Janik — Niemcy
 11. Fanciszek Bachleda-Księdzularz — Polska
 12. Andrzej Krawczyk — Polska
 13. Ryszard Reiff — Polska
 14. Jadwiga Dubla — Południowa Afryka
 15. Wojciech Stefan Palęga — Dania
 16. Edward Kłoniecki — Niemcy
 17. Bolesław Natanek — Francja
 18. ks. bp Zygmunt Kamiński — Polska
 19. Jan Król — Kanada
 20. Stanisław Brodzki — Kanada
 21. Krzysztof Łańcucki — Australia
 22. Mieczysław Gil — Polska
 23. Ryszard Zakrzewski — Wielka Brytania
 24. ks. Franciszek Mrowieć — Niemcy
 25. Leopold Biłozur — Argentyna
 26. Anna Moszczyńska — Wielka Brytania
 27. Wanda Tunikowska — Wielka Brytania
 28. Andrzej Chodkiewicz — Polska


REFERATY, DOKUMENTY KONFERENCJI 1990


RZYM 1990. KONFERENCJA „KRAJ – EMIGRACJA”


referaty

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA, referat: "KRAJ-EMIGRACJA"

ITA KOZAKIEWICZ, referat: "SPOJRZENIE ZE WSCHODU"

RYSZRAD ZAKRZEWSKI, referat: "Emigracja - Polonia - Kraj"


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II do uczestnikó konferencji

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Słowo podczas audiencji prywatnej dla Polonii


komisje

Komisja Współpracy z Krajem

Komisja do Spraw Współpracy Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Komisja Zjazdu w Polsce


dokumenty

Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA

Zaproszenia na konferencję KRAJ-EMIGRACJA

DEKLARACJA KONFERENCJI „KRAJ — EMIGRACJA"

Apel Konferencji „Kraj — Emigracja"

Oświadczenie Konferencji „Kraj — Emigracja"

Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa
Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie

List do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego

List do Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Edwarda Szczepanika

List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego do uczestników Konferencji

List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


wspomnienie

JAN SIENKIEWICZ, NIE MA JUŻ ITY


Multimedia

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” - STRONA GŁÓWNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów