Konferencja „Kraj – Emigracja” 26-30 października 1990


W dniach 26—30 X 1990 r. w Rzymie odbyła się konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


JAN SIENKIEWICZ

NIE MA JUŻ ITY


Pamiętamy ją z naszego I Zjazdu, na którym wygłaszała wspaniałe przemówienie imponujące głębią przemyśleń, trafnością ocen i umiejętnością przedstawienia najbardziej nawet złożonego problemu w sposób przejrzysty i klarowny. Polacy na Łotwie dopiero się organizowali, a ona już się wśród nich cieszyła niezaprzeczalnym autorytetem.

A potem gwałtownie rosnąć zaczął w siłę Łotewski Front Narodowy, w którym była od początku, i to w ścisłym gronie przywódców.

Przez wszystkie lata poprzednie świadomie nie angażowała się do żadnych usankcjonowanych organizacji społecznych wyznając zasadę, że jeśli się danego ustroju i jego ideologii nie akceptuje, a zmienić go nie jest się w stanie, wyjściem najlepszym jest po prostu stanowcze odcięcie się od tego ustroju. Przez szereg lat była tłumaczką, studiowała języki, uprawiała dziennikarstwo, by się pojawić na scenie politycznej kiedy nadejdzie jej czas.

Odrodzenie narodowe na Łotwie postępowało co prawda innymi nieco drogami niż na Litwie, antypolonizm nie był jednym z jego elementów, ale w tym, że nie doszło tam do żadnych konfliktów między Łotyszami a Polakami, wielka jest zasługa prezesa Związku Polaków na Łotwie Ity Kozakiewicz.

Karierę polityczną rozpoczęła błyskotliwie. Została wybrana do Rady Najwyższej Republiki Łotewskiej, kierowała w niej jedną z komisji, została wybrana na Łotwie Kobietą Roku, nawiązała skuteczną współpracę z Rządem Polskim, dzięki swym kompetencjom miała zająć godne siebie miejsce w światowej organizacji Polaków.

Tragiczna śmierć wyrwała Ją spośród nas. Nam, którzy Ją znali, obcowali z Nią i współpracowali, pozostała świetlana o Niej pamięć - i obowiązek. Obowiązek kontynuowania Jej pracy, naszej wspólnej pracy.REFERATY, DOKUMENTY KONFERENCJI 1990


RZYM 1990. KONFERENCJA „KRAJ – EMIGRACJA”


referaty

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA, referat: "KRAJ-EMIGRACJA"

ITA KOZAKIEWICZ, referat: "SPOJRZENIE ZE WSCHODU"

RYSZRAD ZAKRZEWSKI, referat: "Emigracja - Polonia - Kraj"


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II do uczestnikó konferencji

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Słowo podczas audiencji prywatnej dla Polonii


komisje

Komisja Współpracy z Krajem

Komisja do Spraw Współpracy Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Komisja Zjazdu w Polsce


dokumenty

Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA

Zaproszenia na konferencję KRAJ-EMIGRACJA

DEKLARACJA KONFERENCJI „KRAJ — EMIGRACJA"

Apel Konferencji „Kraj — Emigracja"

Oświadczenie Konferencji „Kraj — Emigracja"

Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa
Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie

List do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego

List do Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Edwarda Szczepanika

List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego do uczestników Konferencji

List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


wspomnienie

JAN SIENKIEWICZ, NIE MA JUŻ ITY


Multimedia

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” - STRONA GŁÓWNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów