Konferencja „Kraj – Emigracja” 26-30 października 1990


W dniach 26—30 X 1990 r. w Rzymie odbyła się konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego
do uczestników Konferencji


Szanowni uczestnicy Spotkania Kraj - Emigracja,

Przemiany, jakie przeżyła i przeżywa Polska, umożliwiają stworzenie nowych jakościowo związków w stosunkach Polaków żyjących na stałe poza granicami Kraju a Macierzą. Wiele jest w tej mierze zaległości, wiele grzechów zaniedbania ma Kraj wobec swych rodaków, którym wyroki losu nie pozwoliły żyć w ojczystym państwie. Szczególnie wiele pracy wymagają nasze relacje z tymi Polakami, którzy nie emigrując stali się obywatelami innego kraju. Przez całe lata oficjalnie Polska nie pamiętała o braciach ze Wschodu. Dziś nasz odzyskujący suwerenność Kraj ma wielką wolę nadrobić te zaniedbania i uczynić wszystko co w jego mocy, by mieli oni możliwość wzrastania i rozwijania się w kulturze swych ojców. Polacy, żyjący w rozproszeniu na całym świecie: wielkie skupiska - Polonia amerykańska, kanadyjska, emigranci w Wielkiej Brytanii - zbyt często traktowani byliście instrumentalnie albo jako niepotrzebni petenci komplikujący życie. I to chcielibyśmy zmienić.

Państwo polskie winne jest szczególnie głęboką wdzięczność i szacunek polskim instytucjom politycznym, które nieprzerwanie od 1939 roku dokumentowały wierność zasadom i idei wolnej Polski. Bliski, mam nadzieję, jest ten moment kiedy insygnia prezydenckie mogły będą wrócić do Warszawy, co będzie symbolicznym zwieńczeniem, powrotu Polski do normalnego życia.

Polska przeżywa dziś trudny i wspaniały moment przekształcania się w kraj demokratyczny. Dziś lepiej nawet niż przed rokiem rozumiemy jak wiele trzeba dokonać na tej drodze zmian, ile musimy się wszyscy razem uczyć. Polskie przemiany nie są odizolowane. Zmienia się cała Europa Środkowa, przemiany zachodzą w Europie Wschodniej i w stosunkach między głównymi mocarstwami.

Trzeba tę szansę wykorzystać, tworzyć nowe wartości, nowe instytucje, nowe zasady działania. W tej perspektywie patrzę na spotkanie Państwa. Marszałek Senatu nowej Polski i nowa organizacja społeczna, gromadząca ludzi, którym leżą na sercu sprawy Polonii i Emigracji spotykają się dziś w Rzymie, mieście gdzie żyje Ojciec Święty - Polak, by omówić z Wami, Polakami zza granicy w jednocześnie roboczej i serdecznej atmosferze - jak mogłaby z pożytkiem dla Was, dla nas żyjących w Kraju i dla Polski wyglądać dobra współpraca. Zgodnie z duchem czasu mam nadzieję, że wszyscy Państwo obecni na spotkaniu przyjechaliście pełni dobrej woli, bez żadnych warunków wstępnych i gotowi przełamać istniejące uprzedzenia. Mam nadzieję i jestem pewien, że spotkanie rzymskie jest zapowiedzią światowego spotkania Polaków w roku przyszłym w Warszawie. W imieniu rządu RP zapraszam na nie wszystkich.

Ze względu na bardzo intensywne w chwili obecnej życie polityczne w Polsce nie mogę być obecny osobiście na spotkaniu. Proszę o przyjęcie tą drogą najserdeczniejszych życzeń owocnych obrad oraz osobistej pomyślności i zdrowia.

Do zobaczenia w Kraju.REFERATY, DOKUMENTY KONFERENCJI 1990


RZYM 1990. KONFERENCJA „KRAJ – EMIGRACJA”


referaty

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA, referat: "KRAJ-EMIGRACJA"

ITA KOZAKIEWICZ, referat: "SPOJRZENIE ZE WSCHODU"

RYSZRAD ZAKRZEWSKI, referat: "Emigracja - Polonia - Kraj"


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II do uczestnikó konferencji

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Słowo podczas audiencji prywatnej dla Polonii


komisje

Komisja Współpracy z Krajem

Komisja do Spraw Współpracy Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Komisja Zjazdu w Polsce


dokumenty

Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA

Zaproszenia na konferencję KRAJ-EMIGRACJA

DEKLARACJA KONFERENCJI „KRAJ — EMIGRACJA"

Apel Konferencji „Kraj — Emigracja"

Oświadczenie Konferencji „Kraj — Emigracja"

Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa
Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie

List do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego

List do Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Edwarda Szczepanika

List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego do uczestników Konferencji

List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


wspomnienie

JAN SIENKIEWICZ, NIE MA JUŻ ITY


Multimedia

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” - STRONA GŁÓWNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów