Konferencja „Kraj – Emigracja” 26-30 października 1990


W dniach 26—30 X 1990 r. w Rzymie odbyła się konferencja „Kraj - Emigracja", w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego
do uczestników Konferencji


Drodzy Rodacy,

Szanowni Uczestnicy Rzymskiego Spotkania Polaków Demokratyczne przeobrażenia w naszej ojczyźnie sprawiają, że Rzeczpospolita Polska znów staje się domem otwartym dla wszystkich Polaków, dla całego, prawie 50-milionowego narodu polskiego

.

Drzwi tego domu otworzyły się szeroko po wyborczym zwycięstwie „Solidarności" i utworzeniu demokratycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wkrótce w N silnych i demokratycznych wyborach naród polski wybierze swego prezydenta, a w przyszłym roku - parlament. Spełnia się więc to, o co przez 45 lat niezłomie walczyli najlepsi ludzie w kraju ponosząc ciężkie ofiary. Pierwsza linia walki przebiegała w Kraju. Emigracja wspomagała nas. Dziś wolna, suwerenna i demokratyczna Polska jest faktem.

Sprawą doniosłej wagi jest wypracowanie zasad i form uczestnictwa wszystkich środowisk polonijnych i emigracyjnych w życiu społecznym Kraju. Niemniej ważne jest zapewnienie pełniejszego współdziałania i wzajemnych kontaktów między Polakami i polskimi organizacjami rozsianymi po świecie. Od dłuższego czasu ze środowisk polonijnych tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie, kierowane są do kraju liczne postulaty i propozycje. Dojrzewa potrzeba szerokiego dialogu, sprzyjającego umacnianiu i rozwijaniu wszechstronnych więzi między wszystkimi Polakami.

Wymogom czasu w tym względzie wyszła naprzeciw inicjatywa Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Andrzeja Stelmachowskiego, aby dialog taki zapoczątkować w Rzymie, na spotkaniu Polaków z całego świata.

Wierzę, że uczestnicy Konferencji Rzymskiej, opierając się na moralnej nauce Ojca Świętego Jana Pawła II, znajdą właściwe rozwiązanie stojących przed nimi zadań.

Z całego serca życzę Państwu pomyślnych i owocnych obrad.REFERATY, DOKUMENTY KONFERENCJI 1990


RZYM 1990. KONFERENCJA „KRAJ – EMIGRACJA”


referaty

ANNA BOGUCKA-SKOWROŃSKA, referat: "KRAJ-EMIGRACJA"

ITA KOZAKIEWICZ, referat: "SPOJRZENIE ZE WSCHODU"

RYSZRAD ZAKRZEWSKI, referat: "Emigracja - Polonia - Kraj"


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II do uczestnikó konferencji

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II Słowo podczas audiencji prywatnej dla Polonii


komisje

Komisja Współpracy z Krajem

Komisja do Spraw Współpracy Polaków na Wschodzie i Zachodzie

Komisja Zjazdu w Polsce


dokumenty

Lista uczestników Konferencji KRAJ-EMIGRACJA

Zaproszenia na konferencję KRAJ-EMIGRACJA

DEKLARACJA KONFERENCJI „KRAJ — EMIGRACJA"

Apel Konferencji „Kraj — Emigracja"

Oświadczenie Konferencji „Kraj — Emigracja"

Posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej

Telegram do Przewodniczącego Rady Najwyższej Łotwy, Anatolijsa Gorbunovsa
Telegram do Zarządu Głównego Związku Polaków na Łotwie

List do Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego

List do Premiera Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Edwarda Szczepanika

List Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego do uczestników Konferencji

List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


wspomnienie

JAN SIENKIEWICZ, NIE MA JUŻ ITY


Multimedia

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” - STRONA GŁÓWNA

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów