RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia CouncilRada Polonii Świata jest federacją organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, która powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków na całym świecie. Jej zadaniem jest służba Polonii i Polakom za Granicą w pełnej niezależności od grup gospodarczych oraz interesów indywidualnych, w oparciu o demokratyczne zasady wzajemnego poszanowania, politycznej neutralności i religijnej tolerancji.


RADA POLONII ŚWIATA POLECA

WIADOMOŚCI RPŚ

ARCHIWUM WIADOMOŚCI RPŚORGANIZACJE ZRZESZONE W RADZIE POLONII ŚWIATA


PAŃSTWO POLSKIE

Prezydent - rząd - senat - informacje źródłowePREZYDENT RP


RADA MINISTRÓW
ŹRÓDŁO - MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHfacebook