RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 112633 RAZY

WIADOMOŚCI RADY POLONII ŚWIATA


   Rosja
 2023-12-10 VIII Zjazd Kongresu Polaków w Rosji

9 listopada, w przeddzień zjazdu w siedzibie Ambasady RP w Rosji odbyła się X Polonijna Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Krzysztofa Krajewskiego

10 listopada 2023 roku w Moskwie odbył się VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Ogólnorosyjskiej Organizacji Społecznej Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”, w którym wzięli udział prezesi organizacji polonijnych z kilkudziesięciu rosyjskich regionów.

Przed obradami Zjazdu w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Małej Gruzińskiej została odprawiona Msza Święta w intencji Odrodzenia Polski i w intencji Polaków i Polonii w Rosji. Po mszy odbyło się oficjalne otwarcie VIII Zjazdu. Obrady, które miały miejsce w sali Kurii Archidiecezja Matki Bożej w Moskwie, otworzyła Prezes Halina Subotowicz-Romanowa. Odśpiewano Hymn Narodowy. Delegatów na Zjazd przywita Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski.Zjazdowi przewodniczyli: prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa i
wiceprezes Czesław Błasik. Po zatwierdzeniu porządku obrad wybrano prezydium, komisję skrutacyjną i
wnioskową. Prezes Halina Subotowicz-Romanowa wygłosiła swoje sprawozdanie i podziękowała władzom
krajowym, regionalnym i lokalnym Federacji Rosyjskiej za współpracę z organizacjami polonijnymi, a także
Ambasadzie RP w Rosji i Wydziałom Konsularnym za wspieranie Polonii w Rosji. Przewodnicząca komisji
rewizyjnej p. Mirena Kopyłowa przedstawiła sprawozdanie komisji. Delegaci Zjazdu udzielili absolutorium
ustępującym władzom OOS FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”.

Delegaci Zjazdu jednomyślnie wybrali na następną pięcioletnią kadencję Prezes Halinę Subotowicz-Romanową.
Nowo wybrana p. Prezes przedstawiła trzech wiceprezesów: Sergiusza Fiela (Tiumeń), Czesława Błasika (Sankt-
Petersburg) i Helenę Rogaczykową (Kaliningrad), których delegaci przegłosowali. Zostali wybrani też
członkowie Prezydium FPANK „Kongres Polaków w Rosji”: Helena Szackich (Irkuck), Natalia Kopecka
(Pietrozawodsk), Anatol Czubarow (Krasnojarsk), Aleksandra Guziejewa (Tomsk), Stanisław Dumin (Moskwa).
Zatwierdzono Komisję rewizyjna w składzie: przewodnicząca Mirena Kopyłowa (Briańsk), Irena Diegojewa
(Żeleznowodsk), Marina Łukas (Jekaterynburg).

Zatwierdzono trzy komisje tematyczne Kongresu. Na przewodniczącą komisji oświatowej wybrano Lilię Szyszko
(Sankt-Petersburg), komisji kultury polskiej przewodniczyć będzie Wanda Jarmolińska (Barnauł), na
przewodniczącego komisji naukowej wybrano Prof. Sergiusza Leończyka (Abakan).

W drugiej części Zjazdu zostały wyznaczone podstawowe kierunki działalności Kongresu: odradzanie polskiej
tożsamości i tradycji, oświata polonijna, promowanie kultury polskiej w Rosji, opieka nad miejscami pamięci
narodowej w Federacji Rosyjskiej, dzieje Polaków w Rosji. Rok 2024 ogłoszono Rokiem Młodej Polonii.
Delegaci zatwierdzili uchwały i wnioski Zjazdu.

 

Wnioski VIII Zjazdu Federalnej Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”

Moskwa, dnia 10 listopada 2023 roku

Delegaci VIII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji w czasie obrad wytyczyli główne kierunki działalności
organizacji polonijnych.

 1. Nadrzędnym celem naszym jest budowanie silnej wspólnoty Polonii rosyjskiej. Rozszerzenie sieci terenowych
  organizacji polonijnych, uwzględniając niewielkie skupiska Polaków Rosji, włączenie do wspólnych działań,
  programów i akcji.
 2. Zaktywizowanie działalności kół młodzieżowych w organizacjach polonijnych, włączanie młodzieży do
  wspólnych działań i programów co zapewni trwałość i ciągłość stowarzyszeń polonijnych. Organizacja letnich
  szkół językowych.
 3. Ogłaszamy rok 2024 Rokiem Młodej Polonii. Apelujemy do wszystkich organizacji i skupisk polonijnych w
  Rosji o podjęcie w przyszłym roku ważnych akcji kulturalnych oraz działań budowania trwałej podstawy
  narodowej tożsamości młodego pokolenia Polaków.
 4. Naczelnym celem FPANK „Kongres Polaków w Rosji” jest nadal zachowanie i odradzanie tożsamości
  narodowej, języka i kultury, tradycji a także troska o pomnażanie dorobku kulturalnego wszystkich Polaków w
  Rosji.
 5. Apelujemy do rodziców i stowarzyszeń polonijnych o stałe uświadamianie dzieci i młodzieży, że nauka języka
  polskiego i posługiwanie się w rodzinach językiem ojczystym stanowi podstawę zachowania tożsamości
  narodowej.
 6. Stałe współdziałanie z władzami federalnymi i obwodowymi, ze stowarzyszeniami innych mniejszości
  narodowych w Rosji w celu konsekwentnej realizacji standardów prawa międzynarodowego i rosyjskiego
  gwarantujących prawa mniejszości narodowych, w pierwszej kolejności w dziedzinie nauczania języka
  ojczystego i wprowadzenia standardów nauczania języka polskiego.
 7. Uznajemy za niezbędną działalność w kierunku przybliżenia prawdziwego obrazu Polaków w Rosji i Macierzy.
  W tym celu niezbędna jest aktywna popularyzacja polskiej kultury, języka, historii, tradycji oraz upowszechniania
  wiedzy o Polakach w Rosji i Macierzy w środkach masowego przekazu rosyjskich i polonijnych, m.in. na
  własnych stronach internetowych.
 8. Opieka nad polskimi zabytkami, cmentarzami i miejscami narodowej pamięci oraz upamiętnianie miejsc
  związanych z historią Polaków w Rosji. Zachowanie zabytków rodzinnych, dzienników, wspomnień, zdjęć i
  albumów fotograficznych, zabytkowych rosyjskich wydawnictw książkowych i prasowych w języku polskim z
  XIX — XX ww.
 9. Zwracamy się do władz Kościoła Katolickiego w Rosji o nauczanie religii w języku polskim, wprowadzenie
  liturgii w języku polskim w kościołach rzymsko-katolickich tam, gdzie są skupiska polonijne.Redakcja tekstu: Rada Polonii Świata
Zdjęcia: Kongres Polaków w RosjiInformacja: Rada Polonii Świata


Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów