RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 112621 RAZY

WIADOMOŚCI RADY POLONII ŚWIATA


   ŚWIAT
 2023-08-09 Zjazd Polonii i Polaków za Granicą – 29 czerwca 2023 w Warszawie

W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 odbył się Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zorganizowany przez Radę Polonii Świata - World Polonia Council i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Do Warszawy zjechało ok .350 delegatów z całego świata: Europy, Ameryki Północne i Południowej, Afryka, Australia, Nowej Zelandii. Zrzeszenie Organizacji Polskich w Północnej Nadrenii-Westfalii i Geschäftsstelle der Polonia in Berlin - Biuro Polonii w Berlinie reprezentowała dr Adrianna Tomczak - referentka ds. integracji, organizacji, młodzieży i UE.

SESJA INAUGURACYJNA W SEJMIE RP

Pierwszy dzień rozpoczął się złożeniem kwiatów na grobach ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. prymasa Józefa Glempa oraz Ignacego Paderewskiego i mszą świętą w intencji Ojczyzny w Katedrze św. Jana. 

Następnie delegaci udali się do Sejmu RP na sesję inauguracyjną której poprowadziła wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. 

Głos zabrali: 

 • Jan Dziedziczak (Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą);
 • Jan Narkiewicz (Przewodniczący Rady Polonii Świata);
 • Dariusz Piotr Bonisławski (Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”);
 • Henryk Kowalczyk (Minister, Członek Rady Ministrów);
 • Robert Tyszkiewicz (Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą);
 • Kazimierz Michał Ujazdowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą);
 • ks. bp Piotr Turzyński (Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej);
 • Małgorzata Kwiatkowska (Rada Naczelna Polonii Australijskiej);
 • ks. Zdzisław Malczewski (przedstawiciel Polonii Ameryki Łacińskiej);
 • Tadeusz Adm Piłat ( nestor ruchu polonijnego Organizator III, IV i V Zjazdu PiPzZ);
 • Frank Spula (Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej);
 • Waldemar Tomaszewski (Przewodniczący ZPL, poseł Parlamentu UE);
 • Janusz Tomczak (Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej);
 • Edward Trusiewcz (Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych).

Poruszono kwestie dotyczące nauki j.polskiego, organizacji zjazdu młodych Polaków mieszkających za  granicą, zwiększenie środków na repatriacje, udziału Polonii w wyborach i powrotu do wyborów korespondencyjnych, zaangażowania politycznego w lokalne struktury, roli misji duszpasterskiej w umacnianiu więzi z Polakami, finansowania działaności organizacji polonijnych.

Wieczorem w Otrębusach uczestnicy wzięli udział w uroczystym występie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

WIZYTA W KANCELARII PREMEIRA RP

Podczas drugiego dnia delegaci spotkali się z przedstawicielami władz RP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O wsparciu i działaniach na rzecz Polonii podejmowanych przez Rząd RP mówili w swoich wystąpieniach wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, Jan Dziedziczak oraz ministrowie Przemysław Czarnek i Henryk Kowalczyk. 

Rozwinięcie tematów poruszanych przez przemawiających miało miejsce podczas panelu, gdzie głos zabrali Jan Dziedziczak, Piotr Wawrzyk (Wiceminister Spraw Zagranicznych), Wojciech Skurkiewicz (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej). Pochylono się nad następującymi tematami:

 • reparacje;
 • bezpieczeństwo Polski w kontekście wyzwań związanych z wojną w Ukrainie;
 • działalność instytutu Kolbego;
 • Karta Polaka;
 • działania rządu RP na rzecz wspierania powrotu Polaków do kraju z emigracji;
 • kwestie działalności Polonii mieszkającej na Białorusi i w Rosji;
 • tworzenie placówek konsularnych na świecie;
 • zakres działania programu „Akademia Kopernikańska”;
 • polityka informacyjna wspierającej organizacje w działaniach budowania wizerunku Polski w lokalnych społecznościach;
 • stworzenie polonijnej listy w Warszawie podczas najbliższych wyborów. 

Podczas spotkania wręczono odznaki honorowe „Za zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą”. Złożono również wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 

SPOTKANIE W PAŁACU PREZYDENCKIM

Delegaci wzięli udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z Prezydentem RP Andrzejem Dudą wraz z Pierwszą Damą. Para Prezydencka podziękowała za wsparcie Polonii na rzecz Ukrainy, za krzewienie j.polskiego i kultury polskiej.

Spotkanie uświetnił występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

NIC O NAS BEZ NAS

Trzeci dzień Zjazdu poświęcono debatom, które odbyły się w Domu Polonii w Pułtusku. Delegaci wzięli udział w 4 blokach tematycznych:

 1. Organizacje polskie za granicą;
 2. Kultura, oświata, duszpasterstwo gwarantem polskiej tożsamości;
 3. Młodzież polonijna – zaangażowanie i wyzwania;
 4. Sport, turystyka, przedsiębiorczość. 

Podczas debat wypracowywano rekomendacje dot. kierunków dalszego rozwoju ruchu polonijnego na najbliższe pięć lat oraz określono potrzeby i ramy współpracy z władzami RP i rządami w krajach zamieszkania Polaków. 

Zjazd zakończył się mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej. 

REZOLUCJE ZJAZDU POLONIJNEGO

Najważniejsze postulaty uczestników biorących udział w Zjeździe.

Postulowano, by:

 1. 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski, czyli 1/3 polskiego Narodu, znalazło właściwe miejsce w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. kodeks wyborczy dawał Polonii szansę na pełnoprawny udział w wyborach do władz Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. przywrócono wybory korespondencyjne za granicą, jako formułę najważniejszą dla Polonii, która korzystała dotychczas z tej możliwości w ponad 95%;
 4. utworzono w Polsce specjalny okręg wyborczy dla Polonii i Polaków zza granicy, w którym można by wybierać przedstawicieli różnych partii politycznych reprezentujących Polonię;
 5. wszelkie decyzje dotyczące Polonii i Polaków za granicą zapadały ponad wszelkimi podziałami;
 6. Rada Polonii Świata wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i polskimi władzami w przyszłym roku zorganizowały Światowy Zjazd Młodzieży Polonijnej. Wezwano organizacje polonijne na całym świecie oraz organizacje i instytucje w Polsce do udzielenie tej inicjatywie wszelkiego wsparcia;
 7. zwiększyć środki przeznaczane na przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski.

Zapraszamy do oglądnięcia materiału video, którego autorem jest fotograf Jurek Uske:
https://youtu.be/UqtenhCpcWg

Magdalena KowalskaInformacja: Rada Polonii Świata
Na podstawie: Polonia Viva


Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów