RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 105387 RAZY

WIADOMOŚCI RADY POLONII ŚWIATA


   ŚWIAT
 2022-09-21 Rezolucja Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata dot. Białorusi
Resolution of the General Meeting of the World Polonia Council regarding Belarus

Rezolucja Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata dot. Białorusi

Walny Zjazd Rady Polonii Świata wyraża oburzenie i potępia władze białoruskie za likwidację polskich niezależnych organizacji i szkół na Białorusi, i za brutalne prześladowanie polskich działaczy niezależnych. Zjazd domaga się natychmiastowego przywrócenia majątku i struktur polskich organizacji, a szczególnie Związku Polaków na Białorusi po przewodnictwem Andżeliki Borys, i wypuszczenia z więzienia dziennikarza niezależnego Andrzeja Poczobuta. Zjazd apeluje do instytucji europejskich, do rządów wszystkich krajów demokratycznych na świecie i do wszystkich organizacji walczących o wolność słowa i wolność zrzeszania się aby interweniowali u władz Białorusi domagając się zaprzestania akcji represyjnych przeciwko polskiemu społeczeństwu na Białorusi.


Resolution of the General Meeting of the World Polonia Council regarding Belarus

The General Meeting of the Council of World Polish Communities expresses its indignation and condemns the Government of Belarus for liquidating all independent Polish organizations and schools in Belarus, and for its brutal treatment of Polish community activists. The Meeting demands the immediate restoration of the property and structures of Polish organizations, and particularly that of the Union of Poles in Belarus, under the presidency of Andzelika Borys, and the Polish Education Authority, as well as the release from prison of independent journalist, Andrzej Poczobut. The Meeting appeals to European institutions, to the governments of all democratic countries in the world, and to all organizations struggling for freedom of speech and freedom of assembly, urging them to intervene with the Belarusian authorities and demand an end to repressions against the Polish community in Belarus.


Informacja: Rada Polonii Świata


Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów