RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council



    PORTAL WYŚWIETLONO 112632 RAZY





WIADOMOŚCI RADY POLONII ŚWIATA


   Włochy




 2023-04-01 Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

W sobotę, 25 marca br. odbył się w Rzymie XXVIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Reprezentujący dużą część Polonii włoskiej Związek, zrzesza obecnie 22 organizacje polonijne działające na terenie całych Włoch i odznacza się dużą aktywnością i prężnością. Na Zjazd przybyli do Rzymu przedstawiciele środowisk polonijnych z różnych regionów Italii. Tradycyjnie miejscem spotkania był i w tym roku Dom Polski im. Jana Pawła II przy via Cassia.

Prezes Związku Urszula Stefańska-Andreini, witając i przedstawiając gości przybyłych na tegoroczny Zjazd, podkreśliła obecność honorowego Prezesa ZPwW, księdza Mariana Burniaka. Jego obecność była dla wszystkich radością i niespodzianką, gdyż w ubiegłym roku, po ponad 60 latach pracy duszpasterskiej na rzecz Polonii we Włoszech, powrócił na stałe do Polski. To właśnie on rozpoczął zebranie wspólną modlitwą za zmarłą w maju 2022 roku niezapomnianą Redaktorkę Biuletynu „Polonia Włoska” Ewę Prządkę, za poległych w wojnie na Ukrainie i za prześladowanych działaczy Związku Polaków na Białorusi.

Wystąpienia gości honorowych Zjazdu rozpoczął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Piotr Wawrzyk, który in primis podziękował Polonii włoskiej za podtrzymywanie tradycji, przekazywanie kultury polskiej, za pamięć o historii narodu polskiego.

Następnie głos zabrała Anna Maria Anders, Ambasador RP w Rzymie. Podziękowała Związkowi za wykonywanie tak ważnej roli, jak przekazywanie pamięci o historii Polski młodym pokoleniom, głównie tej dotyczącej 2. Korpusu Polskiego. Odczytała również list od ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Poseł Bożena Borys-Szopa odczytała list od wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej, w którym podziękowała ZPwW za aktywność i podtrzymywanie więzów z Polską. W imieniu Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego wystąpił chargé d'affaires, Marek Sorgowicki, który podkreślił tegoroczną 45. rocznicę pontyfikatu św. Jana Pawła II i zapowiedział beatyfikację rodziny Ulmów planowaną we wrześniu tego roku. Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, wyraził swoje uznanie dla działalności stowarzyszeń polonijnych we Włoszech.



Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Robert Tyszkiewicz docenił działalność Polonii włoskiej i podziękował za pamięć o Andrzeju Poczobucie i Angelice Borys, prześladowanych działaczach Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił wybitne zasługi zmarłej redaktor redakcji biuletynu „Polonia Włoska” Ewy Prządki i zaproponował wydanie zbiorcze wszystkich biuletynów jako wydania pomnikowego i wzorowego przykładu dorobku dziennikarskiego światowej prasy polonijnej. Poseł Joanna Fabisiak poświęciła swe wystąpienie Mikołajowi Kopernikowi z okazji jubileuszu jego urodzin i śmierci. Dwóch młodych licealistów ze Szkoły Polskiej w Ostii, przebranych za wybitnego astronoma, odczytało piękną polszczyzną dwa listy Kopernika, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.



Szczegółowe sprawozdania z działalności konsulatów RP w Mediolanie i w Rzymie, z punktu widzenia ich współpracy z Polonią, złożyły kierowniczki tych urzędów, Anna Golec-Mastroianni i Agata Ibek-Wojtasik. Relację z działalności Instytutu Polskiego we Włoszech przedstawiła dyrektor Adrianna Siennicka. Wystąpiły również: Agnieszka Stefaniak-Hrycko, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie, Danuta Stryjak – dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie.

Na ręce Prezes Związku Urszuli Stefańskiej-Andreini listy gratulacyjne od organizacji polonijnych nadesłali: przewodniczący Rady Polonii Świata Jarosław Narkiewicz i wiceprzewodniczący Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Edward Trusewicz oraz prezes honorowy Forum Polonii w Austrii Teresa Opalińska-Kopeć.

Jak zawsze, kulminacyjnym punktem Zjazdu było roczne sprawozdanie z działalności Związku Polaków we Włoszech, które odczytała Prezes Urszula Stwfańska-Andreini. Na zakończeni ogólnej części Zjazdu minister Piotr Wawrzyk, drobnymi upominkami obdarzył dwóch występujących uczniów, a pozostałe wyróżnienia i dary złożone zostały na ręce Prezes Zwiazku i ks. Mariana Burniaka.

Wszyscy zaproszeni goście, a wśród nich również posłowie Tadeusz Aziewicz, Przemysław Drabek, Jarosław Rzepka, Leszek Jasiński, przedstawiciele duszpasterstwa polskiego w Rzymie, liczni prezesi stowarzyszeń polonijnych w Italii, jak i sami członkowie, upamiętnili to spotkanie zbiorowym zdjęciem pod statuą św. Jana Pawła II na dziedzińcu Domu Polskiego.

Po obiedzie odbyły się kilkugodzinne obrady ZPwW, zarezerwowane dla delegatów organizacji członkowskich, w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności i bilansu Związku oraz podjęcia innych istotnych corocznych decyzji.

Tradycyjnie wieczorem, Zjazd zakończył się spotkaniem i kolacją w gmachu Ambasady RP w Rzymie.


Redakcja tekstu: Rada Polonii Świata na podstawie:
Artykułu Anny Traczewskiej, Foto: Copertina



Informacja: Rada Polonii Świata






Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.









Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów