RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 105389 RAZY

WIADOMOŚCI RADY POLONII ŚWIATA


   ŚWIAT
 2023-04-17 VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zapraszają na VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2023 roku. Rejestracja uczestników - przedstawicieli organizacji polonijnych rozpocznie się 30 kwietnia. Wówczas też poinformujemy o szczegółach organizacyjnych Zjazdu.

Polonijne święto

Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, o czym nie trzeba nikog przekonywać, jest największym świętem Rodaków mieszkających na obczyźnie. Tak było od 1929 roku, kiedy to 98 delegatów z 18 krajów oraz Wolnego Miasta Gdańska zainaugurowało tradycję spotkania i wspólnej pracy nad kształtem i kierunkami działalności polonijnej. To wówczas powołano Radę Organizacyjną Polaków za Granicą, której kontynuatorami był kolejno Światowy Związek Polaków z Zagranicy (Światpol), Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata i wreszcie Rada Polonii Świata.

Znaczącą rolę przy odbudowie tradycji Zjazdów w wolnej Polsce - po roku 1989 - odegrało Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" organizując z inicjatywy profesora Andrzeja Stelmachowskiego, wówczas prezesa Wspólnoty Polskiej i marszałka Senatu RP I kadencji, przy współdziałaniu Rządu Londyńskiego, Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata i Polaków zamieszkałych za wschodnią granicą Polski, Konferencję "Kraj - Emigracja" w Rzymie w dniach 26-30 października 1990 r. Dodać należy, że zwieńczoną audiencją prywatną u Ojca Świętego Jana Pawła II, wielkiego orędownika budowania jedności Polaków w kraju i na obczyźnie, wspólnej kontynuacji narodowej tradycji i myślenia o wszystkich rodakach w kategorii narodu, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Rzymska konferencja przyniosła owoce w postaci I Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Krakowie w 1992 i kolejnych w 2001, 2007, 2012 i 2018 roku. Doceniając trud budowania wspólnoty Polaków ponad granicami na ostatnim Zjeździe Prezydent RP Andrzej Duda powiedział m.in. - oddając istotę takich spotkań: Dziękuję za to, że tworzycie wspólnotę, także za to, że nas reprezentujecie i wystawiacie swoją codzienną działalnością, swoim życiem także świadectwo Polsce, często bardzo dobre świadectwo osiągając ogromne sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję, że czujecie się Polakami i nimi jesteście. Wierzę w to, że także dzięki Waszemu wsparciu zbudujemy Polskę taką, która jest Polską Waszych i naszych marzeń. Silną, sprawnie działającą, bezpieczną, liczącą się w świecie, której głos jest wszędzie słyszalny. Polskę, z której będziecie mogli być dumni.


Informacja: Rada Polonii Świata


Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów