RADA POLONII ŚWIATA
World Polonia Council    PORTAL WYŚWIETLONO 115572 RAZY


Rada Polonii Świata jest federacją organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, która powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków na całym świecie. Jej zadaniem jest służba Polonii i Polakom za Granicą w pełnej niezależności od grup gospodarczych oraz interesów indywidualnych, w oparciu o demokratyczne zasady wzajemnego poszanowania, politycznej neutralności i religijnej tolerancji.


RADA POLONII ŚWIATA POLECAWIADOMOŚCI RPŚ

ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA”

W lipcu bieżącego roku Stowarzyszenie „ Wspólnota Polska „ organizuje w Warszawie Światow Kongres na temat polskiej racji stanu, tożsamości kulturowej oraz roli Polonii i Polaków z zagranicy w budowaniu Ojczyzny i Jej wizerunku w świecie. Światowy Kongres „Kraj – Emigracja” ma być nawiązaniem do historycznego wydarzenia jakim była Konferencja Kraj - Emigracja pod patronatem Ojca Św. Jana Pawła II, która odbyła się w dniach 26-30 października 1990r w Rzymie. Odegrała ona olbrzymią rolę w budowaniu relacji z Polonią i Polakami za granicą a Polską po prawie 50-cio letniej izolacji.

Organizatorami tej konferencji była Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata (dziś Rada Polonii Świata) i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Uczestniczyło w niej 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata oraz 24-osobowa delegacja Wspólnoty Polskiej.

Obrady otworzyli i wspólnie im przewodniczyli Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata inż. Stanisław Orłowski oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski (ówczesny Marszałek Senatu RP).

Konferencję poprzedziły konsultacje Marszałka Senatu prof. Andrzeja Stelmachowskiego z liderami organizacji polonijnych, które odbyło się w Ramsau. Marszałek Senatu informował, że odnowiony Senat, nawiązując do chlubnego dorobku dwudziestolecia międzywojennego, stał się spadkobiercą zapoczątkowanej wówczys tradycji sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą i chce je dalej kontynuować. Powołane do życia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” chce współpracować z Polonią i Polakami za Granicą i tą „Wspólotę” budować, przy zachowaniu pełnej suwerenności organizacji polonijnych.

Przyjęte podczas konferencji założenia potwierdziły, że to Rada Polonii Wolnego Świata/Rada Polonii Świata zwołuje Światowe Zjazdy Polonii i Polaków za Granicą, a Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pomaga przy jego realizacji. Za sprawy programowe odpowiadała Rada Polonii Świata, a za organizacyjne Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Przewodniczący Rady Polonii Świata oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wspólnie zapraszali na to najważniejsze polonijne wydarzenie.

W ten sposób zostały zrealizowane cztery pierwsze Zjazdy, gdzie Polonia odgrywała pierwszoplanową rolę.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej poświęconej Światowemu Kongresowi "Kraj-Emigracja" 2022


ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA” 2022
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów